ปรับ AF ละเอียด

ให้ท่านปรับตำแหน่งโฟกัสอัตโนมัติและบันทึกค่าที่ปรับสำหรับเลนส์แต่ละตัวเมื่อใช้ เลนส์ A-mount กับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์ LA-EA2 หรือ LA-EA4 (แยกจำหน่าย)

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เฉพาะในกรณีที่ต้องทำการปรับ โปรดสังเกตว่าฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติอาจไม่สามารถทำงานได้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อใช้การปรับนี้

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ปรับ AF ละเอียด]
  2. เลือก [การตั้งค่าการปรับ AF][เปิด]
  3. [จำนวน] → ค่าที่ต้องการ
    • ยิ่งเลือกค่าสูง ตำแหน่งที่โฟกัสอัตโนมัติจะยิ่งอยู่ห่างจากผลิตภัณฑ์ ยิ่งเลือกค่าต่ำ ตำแหน่งที่โฟกัสอัตโนมัติจะยิ่งอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์

คำแนะนำ

  • ขอแนะนำให้ท่านปรับตำแหน่งภาพใต้เงื่อนไขการถ่ายภาพจริง เมื่อจะทำการปรับ ให้ตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [จุดที่ปรับได้] แล้วใช้วัตถุที่สว่างและมีคอนทราสต์สูง

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านติดเลนส์ที่ได้บันทึกค่าไว้แล้ว ค่าที่บันทึกไว้จะปรากฏบนหน้าจอ [±0] จะปรากฏสำหรับเลนส์ที่ยังไม่ได้มีการบันทึกค่า
  • ถ้าค่าที่แสดงบนหน้าจอปรากฏเป็น [-] แสดงว่าท่านได้ทำการบันทึกค่าเลนส์ไว้รวมทั้งหมด 30 เลนส์แล้ว และไม่สามารถบันทึกเลนส์ตัวใหม่เพิ่มได้อีก หากต้องการบันทึกเลนส์ใหม่ ให้ติดเลนส์ซึ่งสามารถลบการบันทึกได้ และตั้งค่าไปที่ [±0] หรือรีเซ็ตค่าของเลนส์ทั้งหมดโดยใช้ [ยกเลิก]
  • [ปรับ AF ละเอียด] รองรับเลนส์ Sony, Minolta หรือ Konica-Minolta ถ้าท่านทำการ [ปรับ AF ละเอียด] ด้วยเลนส์อื่นที่ไม่ใช่เลนส์ที่รองรับ การตั้งค่าที่บันทึกไว้สำหรับเลนส์ที่รองรับอาจได้รับผลกระทบ อย่าใช้งาน [ปรับ AF ละเอียด] กับเลนส์ที่ไม่สนับสนุน
  • ท่านไม่สามารถตั้งค่า [ปรับ AF ละเอียด] แยกกันได้สำหรับเลนส์ Sony, Minolta และ Konica-Minolta ที่มีข้อมูลจำเพาะเหมือนกัน