ตั้งค่า ISO: ISO

ความไวต่อแสงถูกกำหนดด้วยค่า ISO (ดัชนีระดับแสงที่แนะนำ) ยิ่งค่าสูงขึ้น ความไวแสงยิ่งมากขึ้น

 1. ISO (ISO) บนปุ่มควบคุม → เลือกค่าที่ต้องการ
  • ท่านยังสามารถเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่า ISO][ISO] ได้เช่นกัน
  • ท่านสามารถเปลี่ยนค่าได้ทีละ 1/3 EV ระดับ โดยการหมุนปุ่มควบคุม ท่านสามารถเปลี่ยนค่าได้ทีละ 1 EV ระดับ โดยการหมุนปุ่มหมุน

รายละเอียดรายการเมนู

NR แบบหลายภาพ:
ผสมภาพที่ถ่ายต่อเนื่องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างภาพที่มีจุดรบกวนน้อยลง กดด้านขวา เพื่อแสดงหน้าจอตั้งค่า จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ โดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม
เลือกค่า ISO ที่ต้องการจาก ISO AUTO หรือ ISO 100 – ISO 102400
ISO AUTO:
ตั้งค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ
ISO 50 – ISO 102400:
ตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตัวเอง หากเลือกตัวเลขที่มากขึ้น ความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้น

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถเปลี่ยนช่วงความไวแสง ISO ที่ถูกตั้งค่าในโหมด [ISO AUTO] โดยอัตโนมัติ เลือก [ISO AUTO] แล้วกดด้านขวาของปุ่มควบคุม แล้วเลือกค่าที่ต้องการสำหรับ [ISO AUTO สูงสุด] และ [ISO AUTO ต่ำสุด]ค่าจะถูกนำไปใช้เช่นกันเมื่อทำการถ่ายภาพในโหมด [ISO AUTO] ภายใต้ [NR แบบหลายภาพ]
 • ท่านสามารถตั้งค่าระดับเอฟเฟกต์สำหรับการลดจุดรบกวนได้ โดยเลือก [เอฟเฟ็ค NR] ในส่วน [NR แบบหลายภาพ]

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW] หรือ [RAW & JPEG] จะไม่สามารถเลือก [NR แบบหลายภาพ] ได้
 • เมื่อเลือก [NR แบบหลายภาพ] จะไม่สามารถใช้แฟลช [ตัวปรับไดนามิก] หรือ [ออโต้ HDR] ได้
 • เมื่อตั้งค่า [โปรไฟล์ภาพ] ที่ไม่ใช่ [ปิด] จะไม่สามารถเลือก [NR แบบหลายภาพ] ได้
 • เมื่อตั้งค่า [เอฟเฟ็คของภาพ] ที่ไม่ใช่ [ปิด] จะไม่สามารถเลือก [NR แบบหลายภาพ] ได้
 • [ISO AUTO] จะถูกเลือกเมื่อใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • ยิ่งค่า ISO สูงขึ้น ภาพก็จะมีจุดรบกวนมากยิ่งขึ้น
 • ค่า ISO ที่สามารถตั้งได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหว หรือถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
 • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO ที่ใช้ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 100 ถึง 32000 ถ้าตั้งค่า ISO ไว้มากกว่า 32000 การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 32000 โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO จะกลับคืนสู่ค่าดั้งเดิม
 • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO ที่ใช้ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 100 ถึง 32000 ถ้าตั้งค่า ISO ไว้น้อยกว่า 100 การตั้งค่าจะเปลี่ยนเป็น 100 โดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ค่า ISO จะกลับคืนสู่ค่าดั้งเดิม
 • ช่วงความไวแสง ISO ที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสำหรับ [Gamma] ภายใต้ [โปรไฟล์ภาพ]
 • เมื่อท่านใช้ [NR แบบหลายภาพ] ผลิตภัณฑ์จะใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนจะทำการประมวลผลภาพซ้อน
 • เมื่อเลือก [ISO AUTO] โดยตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพไว้ที่ [P], [A], [S] หรือ [M] จะมีการปรับความไวแสง ISO ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ