คำแนะนำในกล้อง

[คำแนะนำในกล้อง] จะแสดงรายละเอียดของรายการ MENU รายการ Fn (ฟังก์ชั่น) และการตั้งค่า

  1. เลือก MENU หรือรายการ Fn ที่ท่านต้องการดูคำอธิบาย แล้วกดปุ่ม (ลบ) (A)

    รายละเอียดของรายการจะแสดงขึ้น