ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ

ฟังก์ชั่นชัตเตอร์ม่านด้านหน้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดระยะเวลาหน่วงระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์กับการลั่นชัตเตอร์

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ใช้ฟังก์ชั่นชัตเตอร์ม่านด้านหน้าอิเล็กทรอนิกส์
ปิด:
ไม่ใช้ฟังก์ชั่นชัตเตอร์ม่านด้านหน้าอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

  • เมื่อถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์สูงด้วยเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้าง วงกลมนอกโฟกัสที่เกิดจากเอฟเฟกต์โบเก้อาจถูกตัดออกเนื่องจากกลไกชัตเตอร์ ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า [ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ] ไปที่ [ปิด]
  • เมื่อใช้เลนส์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอื่น ๆ (รวมถึงเลนส์ของ Minolta/Konica-Minolta) ให้ตั้งฟังก์ชั่นนี้เป็น [ปิด] หากท่านตั้งฟังก์ชั่นนี้เป็น [เปิด] ค่าระดับแสงจะไม่ถูกต้อง หรือความสว่างของภาพจะไม่สม่ำเสมอ
  • เมื่อถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์สูง ภาพอาจสว่างไม่สม่ำเสมอกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ ในกรณีดังกล่าว ตั้ง [ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ] ไปที่ [ปิด]