ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส: โฟกัสโดยแตะจอ

[โฟกัสโดยแตะจอ] ช่วยให้ท่านระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสโดยใช้การใช้งานแบบสัมผัส ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่พารามิเตอร์อื่นนอกเหนือจาก [จุดที่ปรับได้], [จุดที่ปรับได้แบบขยาย] [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย] เลือก MENU(ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][เปิด] ไว้ล่วงหน้า

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][โฟกัสโดยแตะจอ]

การระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง

ท่านสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสโดยใช้การใช้งานแบบสัมผัส หลังจากแตะจอภาพและระบุตำแหน่ง ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

 1. แตะที่จอภาพ
  • เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพ ให้แตะตำแหน่งท่านที่ต้องการโฟกัส
  • เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ท่านสามารถเลื่อนตำแหน่งของโฟกัสได้โดยแตะแล้วลากในจอภาพขณะมองผ่านช่องมองภาพ

  • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสด้วยการทำงานแบบสัมผัส ให้แตะ หรือกดตรงกลางของปุ่มควบคุมหากถ่ายภาพด้วยจอภาพ และกดตรงกลางของปุ่มควบคุมหากถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ
 2. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อถ่ายภาพ

การระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (โฟกัสแบบจุด)

กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่แตะการโฟกัสเฉพาะจุดจะใช้งานไม่ได้ขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

 1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ
  • เมื่อแตะวัตถุ โหมดโฟกัสจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดโฟกัสด้วยตัวเองชั่วคราว และสามารถปรับเปลี่ยนโฟกัสโดยใช้วงแหวนปรับโฟกัสได้
  • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให้แตะ หรือกดตรงกลางของปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

 • นอกจากฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสแล้ว ยังสามารถใช้งานการทำงานแบบสัมผัสในลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย
  • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [จุดที่ปรับได้] [จุดที่ปรับได้แบบขยาย] [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย] จะสามารถย้ายกรอบโฟกัสโดยใช้การใช้งานแบบสัมผัสได้
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ก็สามารถใช้ตัวขยายโฟกัสได้โดยการแตะสองครั้งที่จอภาพ

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสจะใช้งานไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อตั้ง [โหมดโฟกัส] ไปที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง]
  • เมื่อใช้งานซูมดิจิตอล
  • เมื่อใช้ LA-EA2 หรือ LA-EA4