ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)

ถ่ายภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์ ท่านสามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดจากหลายภาพที่ถ่ายไว้

  1. กด / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)]
    • ท่านสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกันโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

    ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึ้น และกล้องจะทำการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดไว้

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวอย่างเช่น จะถ่ายภาพสามภาพเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที หลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์โดยเลือก [ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 3 ภาพ]

ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 5 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 5 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 5 วินาที 5 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 2 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 2 วินาที 5 ภาพ

คำแนะนำ

  • กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้ง หรือกดปุ่ม / บนปุ่มควบคุมเพื่อหยุดการนับของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
  • กดปุ่ม / บนปุ่มควบคุม แล้วเลือก (ถ่ายภาพเดี่ยว) เพื่อยกเลิกระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ