โหมดวัดแสง

เลือกโหมดวัดแสงซึ่งกำหนดส่วนของหน้าจอที่ใช้วัดเพื่อนำมาคำนวณระดับแสง

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดวัดแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หลายจุด:
วัดแสงในแต่ละบริเวณหลังจากแบ่งภาพทั้งหมดออกเป็นบริเวณย่อยๆ แล้วกำหนดระดับแสงที่เหมาะสมของทั้งภาพ (วัดแสงแบบแบ่งหลายส่วน)
กลางภาพ:
วัดความสว่างเฉลี่ยของทั้งภาพ โดยให้น้ำหนักบริเวณกลางภาพ (วัดแสงแบบเฉลี่ยกลางภาพ)
จุดเดียว:
วัดแสงเฉพาะภายในวงกลมวัดแสง โหมดนี้เหมาะสำหรับวัดแสงส่วนที่ระบุของทั้งภาพ สามารถเลือกขนาดวงกลมวัดแสงได้จาก [จุดเดียว: ปกติ] และ [จุดเดียว: ใหญ่] ตำแหน่งของวงกลมวัดแสงขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [จุดปรับจุดวัดแสง].
เฉลี่ยทั้งหน้าจอ:
วัดความสว่างเฉลี่ยของทั้งภาพ ระดับแสงจะคงที่แม้เมื่อองค์ประกอบภาพหรือตำแหน่งของวัตถุเปลี่ยนไป
ไฮไลท์:
วัดความสว่างพร้อมทั้งเน้นส่วนที่สว่างของภาพ โหมดนี้เหมาะสำหรับถ่ายภาพวัตถุไปพร้อมกับการเลี่ยงระดับแสงจ้า

คำแนะนำ

 • เมื่อเลือก [จุดเดียว] และตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [จุดที่ปรับได้], [จุดที่ปรับได้แบบขยาย], [ติดตาม: จุดที่ปรับได้] หรือ [ติดตาม: จุดที่ปรับได้แบบขยาย] ขณะที่ตั้งค่า [จุดปรับจุดวัดแสง] ไปที่ [เชื่อมโยงจุดโฟกัส] สามารถประสานการทำงานของจุดวัดแสงแบบจุดกับพื้นที่โฟกัสได้
 • เมื่อเลือก [หลายจุด] และตั้งค่า [ใบหน้าก่อนในหลายจุด] ไปที่ [เปิด] กล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้าที่ตรวจจับ
 • เมื่อตั้งค่า [โหมดวัดแสง] ไปที่ [ไฮไลท์] และเปิดใช้งานฟังก์ชั่น [ตัวปรับไดนามิก] หรือ [ออโต้ HDR] ความสว่างและคอนทราสต์จะถูกแก้ไขอัตโนมัติโดยแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อยๆ และวิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและเงา ทำการตั้งค่าตามสถานการณ์การถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • [โหมดวัดแสง] ถูกล็อคไว้ที่ [หลายจุด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
  • ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
 • ในโหมด [ไฮไลท์] วัตถุอาจดูมืดถ้ามีส่วนที่สว่างกว่าบนหน้าจอ