การตัดการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์

ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านล่างก่อนดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การถอดสายไมโคร USB
  • ถอดการ์ดหน่วยความจำ
  • ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์

  1. คลิก (เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัยและเอาสื่อออก) บนแถบงาน
  2. คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

  • สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ให้ลากไอคอนการ์ดหน่วยความจำหรือไอคอนไดร์ฟไปวางที่ไอคอน “ถังขยะ” กล้องจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์
  • สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่อง อาจไม่มีไอคอนตัดการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ท่านสามารถข้ามขั้นตอนข้างต้นได้
  • อย่าถอดสายไมโคร USB ออกจากกล้องในขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่างอยู่ เนื่องจากอาจส่งผลให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย