Auto Review (statický záber)

statický záber, videozáznam

Nasnímaný záber môžete skontrolovať na displeji bezprostredne po nasnímaní. Môžete tiež nastaviť časový interval zobrazenia pre automatickú kontrolu záberu (Auto Review).

  1. MENU (Setup) → [Display Option][Auto Review] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

10 Sec/5 Sec/2 Sec:
Nasnímaný záber sa zobrazí na displeji bezprostredne po nasnímaní na zvolený časový interval. Ak použijete funkciu zväčšenia počas automatickej kontroly záberu, daný záber môžete skontrolovať pomocou rozsahu zväčšenia.
Off:
Automatická kontrola záberu sa nezobrazí.

Poznámka

  • Keď použijete funkciu, ktorá vykonáva spracovanie záberov, dočasne sa môže zobraziť záber pred spracovaním a potom záber po spracovaní.
  • Nastavenia DISP (Nastavenie zobrazenia) sa použijú na zobrazenie pri automatickej kontrole záberu (Auto Review).