Delete confirm.

Môžete nastaviť to, či sa [Delete] alebo [Cancel] zvolí ako východiskové nastavenie v prostredí potvrdenia vymazania.

  1. MENU (Playback) → [Delete][Delete confirm.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

"Delete" first:
[Delete] sa zvolí ako východiskové nastavenie.

"Cancel" first:
[Cancel] sa zvolí ako východiskové nastavenie.