Intelligent Auto

Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény.

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Auto Mode).
    • Režim snímania sa nastaví na (Intelligent Auto).
  2. Namierte fotoaparát na objekt.
    Keď fotoaparát rozpoznal scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznanej scény.

  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Informácie o rozpoznaní scén

Funkcia rozpoznania scén umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznať podmienky snímania.
Keď fotoaparát rozpozná určité scény, v hornej časti displeja sa zobrazia nasledujúce ikony a nasledujúci sprievodcovia:

(Portrait), (Infant), (Night Portrait), (Night Scene), (Backlight Portrait), (Backlight), (Landscape), (Macro), (Spotlight), (Low Light), (Night Scene using a tripod)

Poznámka

  • Výrobok nerozpozná scénu pri snímaní záberov s inými funkciami zoomu ako je optický zoom.
  • Výrobok nemusí správne rozpoznať scénu za určitých podmienok snímania.
  • V režime [Intelligent Auto] sa väčšina funkcií nastaví automaticky, pričom nie je možné upraviť tieto nastavenia podľa vlastného uváženia.