Zorný uhol

Zorný uhol sa prepne na ekvivalent celého obrazového poľa alebo APS-C/Super 35mm, a to v závislosti od nastavenia pre [ Shooting] a pripojeného objektívu. Zorný uhol je tiež odlišný pre snímanie statických záberov a snímanie videozáznamov.

Zorný uhol ekvivalentný celému obrazovému poľu

Vyobrazenie zorného uhla pri snímaní statických záberov a snímaní videozáznamov

(A) Pri snímaní statických záberov

(B) Pri snímaní videozáznamov (iných ako 4K 120p/100p)

(C) Pri snímaní videozáznamov (4K 120p/100p)


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným celému obrazovému poľu, keď je [ Shooting] nastavené na [Off].


Zorný uhol ekvivalentný veľkosti APS-C/Super 35mm

Vyobrazenie zorného uhla pri snímaní statických záberov a snímaní videozáznamov

(A) Pri snímaní statických záberov

(B) Pri snímaní videozáznamov (Full-HD)


Fotoaparát sníma so zorným uhlom ekvivalentným veľkosti APS-C alebo Super 35mm, keď je [ Shooting] nastavené na [On]. Zorný uhol približne 1,5-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve pre statické zábery aj videozáznamy. Videozáznamy 4K sa však nedajú snímať, keď sa [ Shooting] nastaví na [On].