Security(IPsec)

Údaje sa šifrujú, keď fotoaparát a počítač komunikujú prostredníctvom pevne pripojenej siete LAN alebo pripojenia Wi-Fi.

 1. MENU(Network) → [Network Option][Security(IPsec)] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

IPsec:
Nastaví sa možnosť použitia funkcie [Security(IPsec)]. ([On]/[Off])
Dest. IP Address:
Nastaví sa IP adresa zariadenia na pripojenie pomocou funkcie [Security(IPsec)].
Shared Key:
Nastaví sa zdieľaný prístupový kľúč používaný funkciou [Security(IPsec)].

Poznámka

 • Použite minimálne osem a maximálne 20 alfanumerických znakov alebo symbolov pre [Shared Key].
 • V prípade komunikácie IPsec musí byť zariadenie na pripojenie kompatibilné s IPsec.
  V závislosti od zariadenia nemusí byť komunikácia možná, alebo rýchlosť komunikácie môže byť nízka.
 • V tomto fotoaparáte IPsec funguje len v režime prenosu a využíva IKEv2.
  Príslušné algoritmy sú AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Overenie vyprší po 24 hodinách.
 • Šifrovaná komunikácia je možná len prostredníctvom zariadení, ktoré sú správne nakonfigurované. Komunikácia s inými zariadeniami nie je šifrovaná.
 • Podrobnosti o konfigurácii IPsec si vyžiadajte od správcu siete vášho zariadenia.