Remain Shoot Display (statický záber)

statický záber, videozáznam

Nastavenie možnosti zobrazenia indikátora zostávajúceho počtu statických záberov, ktoré je možné nepretržite nasnímať pri rovnakej rýchlosti snímania.

  1. MENU (Setup) → [Display Option][Remain Shoot Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Always Display:
Vždy sa zobrazí indikátor, keď sa snímajú statické zábery.
Shoot-Only Display:
Počas snímania sa zostávajúci počet záberov, ktoré je možné nasnímať, bude vždy zobrazovať. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zobrazí sa zostávajúci počet záberov.
Not Displayed:
Indikátor sa nezobrazí.

Rada

  • Keď sa vnútorná vyrovnávacia pamäť fotoaparátu zaplní, zobrazí sa „SLOW“ a rýchlosť nepretržitého snímania sa zníži.