Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača pomocou kábla HDMI

Ak chcete zobraziť zábery uložené v tomto výrobku prostredníctvom TV prijímača, vyžadujú sa kábel HDMI (predáva sa osobitne) a TV prijímač vybavený konektorom HDMI. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s kompatibilným TV prijímačom.

 1. Vypnite tento výrobok aj TV prijímač.
 2. Pripojte konektor HDMI tohto výrobku ku konektoru HDMI TV prijímača pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

  Použite kábel HDMI, ktorý je kompatibilný s konektorom HDMI typu A tohto výrobku a s konektorom HDMI daného TV prijímača.

 3. Zapnite TV prijímač a prepnite príslušný vstup.
 4. Zapnite tento výrobok.

  Na TV obrazovke sa zobrazia zábery nasnímané týmto výrobkom.

 5. Zvoľte záber pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  • Monitor tohto fotoaparátu sa nerozsvieti v prostredí prehliadania.
  • Ak sa prostredie prehliadania nezobrazí, stlačte tlačidlo (Prehrávanie).

„BRAVIA“ Sync

Po pripojení tohto výrobku k TV prijímaču, ktorý podporuje „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), môžete ovládať funkcie prehrávania tohto výrobku pomocou diaľkového ovládača daného TV prijímača.

 1. Po vykonaní vyššie uvedených krokov na pripojenie tohto fotoaparátu k TV prijímaču zvoľte MENU (Setup)[External Output][CTRL FOR HDMI][On].
 2. Stlačte tlačidlo SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača a zvoľte požadovaný režim.
 • Ak pripojíte tento fotoaparát k TV prijímaču pomocou kábla HDMI, dostupné položky ponuky budú obmedzené.
 • Len TV prijímače, ktoré podporujú „BRAVIA“ Sync, dokážu poskytnúť úkony SYNC MENU. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.
 • Ak výrobok vykonáva nežiaduce úkony ako odozvu na diaľkový ovládač TV prijímača, keď je výrobok pripojený k TV prijímaču od iného výrobcu prostredníctvom pripojenia HDMI, zvoľte MENU (Setup) → [External Output][CTRL FOR HDMI][Off].

Rada

 • Tento výrobok je kompatibilný so štandardom PhotoTV HD. Keď pripojíte zariadenie Sony kompatibilné s PhotoTV HD pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) alebo USB kábla, TV prijímač sa nastaví na kvalitu obrazu vhodnú na zobrazenie statických záberov, pričom je možné získať celý nový svet fotografií s úžasnou vysokou kvalitou.
 • PhotoTV HD umožňuje veľmi podrobné vyjadrenie nepatrných štruktúr a farieb podobné fotografii.

Poznámka

 • Nepripájajte tento výrobok a iné zariadenie pomocou výstupných konektorov oboch zariadení. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
 • Niektoré zariadenia nemusia fungovať správne po pripojení k tomuto výrobku. Napríklad, nemusia vysielať obraz alebo zvuk.
 • Použite kábel HDMI s logom HDMI alebo originálny kábel značky Sony.
 • Keď je [Time Code Output] nastavený na [On], obraz sa nemusí vysielať správne do TV prijímača alebo záznamového zariadenia. V takýchto prípadoch nastavte [Time Code Output] na [Off].
 • Ak sa zábery nezobrazujú na TV obrazovke správne, zvoľte možnosti MENU (Setup)[External Output][HDMI Resolution][2160p], [1080p] alebo [1080i] v závislosti od TV prijímača, ktorý sa má pripojiť.
 • Počas vysielania HDMI, keď prepnete videozáznam z kvality obrazu 4K na HD alebo naopak, alebo zmeníte nastavenie videozáznamu na inú snímkovú frekvenciu či iný režim farieb, displej môže stmavnúť. Nie je to porucha.