Copyright Info

Na statické zábery sa zapíšu informácie o autorských právach.

  1. MENU (Shooting) → [File][Copyright Info] → požadované nastavenie.
  2. Keď zvolíte [Set Photographer] alebo [Set Copyright], na displeji sa zobrazí klávesnica. Zadajte požadované meno.

    Zadávať je možné len alfanumerické znaky a symboly pre [Set Photographer] a [Set Copyright]. Zadať je možné maximálne 46 písmen.

Podrobnosti položky ponuky

Write Copyright Info:
Nastavenie možnosti zápisu informácií o autorskom práve. ([On]/[Off])
  • Ak zvolíte [On], na obrazovke snímania sa zobrazí ikona (Autorské práva).
Set Photographer:
Nastavenie mena fotografa.
Set Copyright:
Nastavenie mena vlastníka autorského práva.
Disp. Copyright Info:
Zobrazenie aktuálnych informácií o autorskom práve.

Poznámka

  • Počas prezerania záberov s informáciami o autorskom práve sa zobrazí ikona (Autorské práva).
  • Aby nedošlo k neoprávnenému použitiu [Copyright Info], nezabudnite vymazať stĺpce [Set Photographer] a [Set Copyright] pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu.
  • Spoločnosť Sony nebude niesť zodpovednosť za problémy alebo škody vyplývajúce z použitia [Copyright Info].