Priority Set in AWB (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Zvolí sa to, ktorý tón sa uprednostní pri snímaní za podmienok osvetlenia, ako je žiarovkové osvetlenie, keď je [White Balance] nastavené na [Auto].

  1. MENU (Exposure/Color) → [White Balance][Priority Set in AWB] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Snímanie so štandardným automatickým vyvážením bielej farby. Fotoaparát bude automaticky nastavovať farebné tóny.
Ambience:
Uprednostnia sa farebné tóny zdroja svetla. Je to vhodné vtedy, keď chcete vytvoriť teplú atmosféru.
White:
Uprednostní sa reprodukcia bielej farby, keď je farebná teplota zdroja svetla nízka.