USB Power Supply

Nastavenie možnosti privádzania napájania prostredníctvom USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču alebo zariadeniu USB.

  1. MENU (Setup) → [USB][USB Power Supply] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Napájanie sa privádza do výrobku prostredníctvom USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču atď
Off:
Napájanie sa neprivádza do výrobku prostredníctvom USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču atď.


Úkony dostupné počas privádzania napájania prostredníctvom USB kábla

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dostupné/nedostupné úkony počas privádzania napájania prostredníctvom USB kábla.

Úkon Dostupný/Nedostupný
Snímanie záberov Dostupná
Prehliadanie záberov Dostupná
Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi/NFC/Bluetooth Dostupná
Nabíjanie akumulátora Nedostupné
Zapnutie fotoaparátu bez vloženého akumulátora Nedostupné

Poznámka

  • Vložte akumulátor do výrobku na prívod napájania prostredníctvom USB kábla.
  • Tento výrobok nie je možné napájať prostredníctvom Multi/Micro USB koncovky. Použite konektor USB Type-C.