SteadyShot (statický záber)

statický záber

Nastaví sa možnosť použitia funkcie SteadyShot.

  1. MENU (Shooting) → [Image Stabilization] [SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa [SteadyShot].
Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.

Rada

  • Pri použití statívu a podobne nezabudnite vypnúť funkciu SteadyShot, pretože v opačnom prípade by to mohlo spôsobiť poruchu pri snímaní.
  • Ak priradíte [SteadyShot Select] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting], funkciu [SteadyShot] budete môcť zapnúť a vypnúť jednoducho stlačením tohto tlačidla.
  • Pri snímaní v tmavom prostredí môže ikona (SteadyShot) blikať. Odporúčame nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky zmenšením hodnoty clony alebo nastavením citlivosti ISO na vyššiu hodnotu.