Face Priority in Multi Metering (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastaví sa to, či fotoaparát bude merať jas na základe rozpoznaných tvárí, keď sa [Metering Mode] nastaví na [Multi].

  1. MENU (Exposure/Color) → [Metering][Face Priority in Multi Metering] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Fotoaparát meria jas na základe rozpoznaných tvárí.
Off:
Fotoaparát meria jas pomocou nastavenia [Multi] bez rozpoznania tvárí.

Poznámka

  • Keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Face Priority in Multi Metering] sa uzamkne na [On].
  • Keď sa [Face/Eye Prior. in AF] nastaví na [On] a [Face/Eye Subject] sa nastaví na [Animal] v rámci [Face/Eye AF], [Face Priority in Multi Metering] nebude fungovať.