Zoom Speed (Diaľkový ovládač) (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastaví sa rýchlosť zoomu pri vykonávaní úkonov zoomu pomocou diaľkového ovládača (predáva sa osobitne) alebo [Ctrl w/ Smartphone]. Môže sa to nastaviť osobitne pre pohotovostný režim snímania a snímanie videozáznamu.

  1. MENU (Shooting) → [Zoom][ Zoom Speed] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Speed Type:
Nastaví sa možnosť uzamknutia rýchlosti zoomu. ([Variable]/[Fix])
Fixed Speed :
Nastaví sa rýchlosť zoomu počas pohotovostného režimu snímania, keď sa [Speed Type] nastaví na [Fix]. (1 (Slow)8 (Fast))
Fixed Speed :
Nastaví sa rýchlosť zoomu počas snímania videozáznamu, keď sa [Speed Type] nastaví na [Fix]. (1 (Slow)8 (Fast))

Rada

  • Keď sa [Speed Type] nastaví na [Variable], stlačením ovládacieho prvku zoomu na diaľkovom ovládači sa zvýši rýchlosť zoomu (niektoré diaľkové ovládače však nepodporujú premenlivý zoom).
  • Ak sa [Speed Type] nastaví na [Fix], vysoká rýchlosť sa nastaví pre [Fixed Speed] a nízka rýchlosť sa nastaví pre [Fixed Speed], zorný uhol sa môže zmeniť rýchlo počas pohotovostného režimu snímania a pomaly počas snímania videozáznamu.

Poznámka

  • Ak zvýšite rýchlosť zoomu, môže sa zaznamenať zvuk úkonov zoomu.