Edit Device Name

Môžete zmeniť názov zariadenia v rámci pripojenia Wi-Fi Direct, [PC Remote] alebo Bluetooth.

  1. MENU (Network)[Network Option][Edit Device Name].
  2. Zvoľte okienko na zadávanie znakov, potom zadajte názov zariadenia → [OK].