FTP Transfer Func.

Môžete nastaviť prenos záberov pomocou servera FTP alebo prenos záberov na server FTP. Vyžadujú sa základné znalosti o serveroch FTP.

Podrobnosti nájdete v časti „FTP Help Guide“.
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2010/h_zz/

  1. MENU(Network) → [Transfer/Remote][FTP Transfer Func.] → požadované nastavenie.