AF-C Area Display

statický záber

Môžete nastaviť možnosť zobrazenia oblasti, ktorá je zaostrená, keď sa [Focus Area] nastaví na [Wide] alebo [Zone] v režime [Continuous AF].

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][AF-C Area Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa oblasť zaostrovania, ktorá je zaostrená.
Off:
Oblasť zaostrovania, ktorá je zaostrená, sa nezobrazí.

Poznámka

  • Keď sa [Focus Area] nastaví na niektorú z nasledujúcich možností, farba rámčekov zaostrovania v zaostrenej oblasti sa zmení na zelenú:
    • [Center Fix]
    • [Spot]
    • [Expand Spot]