Sort Item

statický záber, videozáznam

Môžete zmeniť usporiadanie položiek ponuky pridaných do (My Menu) v rámci MENU.

  1. MENU (My Menu) → [My Menu Setting][Sort Item].
  2. Zvoľte položku, ktorú chcete presunúť, a to pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  3. Zvoľte cieľové miesto pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.