Display as Group

Nastavenie možnosti zobrazenia nepretržite snímaných záberov alebo záberov nasnímaných pomocou intervalového snímania ako skupiny.

  1. MENU (Playback) → [Playback Option][Display as Group] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazenie záberov ako skupiny.
Ak chcete prehliadať zábery v skupine, zvoľte skupinu a stlačte stred ovládacieho kolieska.
Off:
Zábery sa ako skupina nezobrazia.

Rada

  • Zoskupia sa nasledujúce zábery.
    • Zábery nasnímané s [Drive Mode] nastaveným na [Cont. Shooting] (Jedna postupnosť záberov nasnímaných nepretržite podržaním tlačidla spúšte stlačeného nadol počas nepretržitého snímania sa stane jednou skupinou.)
    • Zábery nasnímané s [Interval Shoot Func.] (Zábery nasnímané počas jednej relácie intervalového snímania sa stanú jednou skupinou.)
  • Na obrazovke s miniatúrnymi zábermi sa nad skupinou zobrazí ikona (Display as Group).

Poznámka

  • Zábery je možné zoskupiť a zobraziť len vtedy, keď sa [View Mode] nastaví na [Date View]. Keď sa nenastaví na [Date View], zábery nebude možné zoskupiť a zobraziť, aj keď sa [Display as Group] nastaví na [On].
  • Ak vymažete skupinu, vymažú sa všetky zábery v skupine.