Auto Pixel Mapping

Nastaví sa možnosť automatickej optimalizácie obrazového snímača (mapovanie pixelov). Za normálnych okolností nastavte túto funkciu na [On].

  1. MENU (Setup) → [Setup Option][Auto Pixel Mapping] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Mapovanie pixelov sa vykoná automaticky v pravidelných intervaloch, keď vypnete fotoaparát.
Počas toho bude uzávierka vydávať zvuky.
Off:
Mapovanie pixelov sa nevykoná automaticky.

Rada

  • Ak sa [Auto Pixel Mapping] nastaví na [Off], pravidelne vykonajte [Pixel Mapping]. Odporúčame vykonať tento úkon raz za tri dni.

Poznámka

  • Ak sa [Pixel Mapping] nebude vykonávať pravidelne, na zaznamenaných záberoch sa môžu objaviť jasné body.