Používanie ovládacieho kolieska

Na obrazovke ponuky alebo obrazovke zobrazenej po stlačení tlačidla Fn môžete posúvať rámček voľby otočením ovládacieho kolieska alebo stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Vaša voľba sa potvrdí, keď stlačíte stred ovládacieho kolieska.

Vyobrazenie polohy ovládacieho kolieska

  • Funkcie DISP (Nastavenie zobrazenia), / (Drive Mode) a ISO (ISO) sa priradia hornej/ľavej/pravej strane ovládacieho kolieska. Navyše môžete priradiť zvolené funkcie ľavej/pravej/spodnej strane a stredu ovládacieho kolieska a otočeniu ovládacieho kolieska.
  • Počas prehliadania môžete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska.