Airplane Mode

Keď nastupujete do lietadla atď., môžete dočasne vypnúť všetky funkcie súvisiace s bezdrôtovým prenosom vrátane Wi-Fi.

  1. MENU (Network) → [Network Option][Airplane Mode] → požadované nastavenie.
    Ak nastavíte [Airplane Mode] na [On], na displeji sa zobrazí značka lietadla.