Peaking Display

statický záber, videozáznam

Nastaví sa funkcia zvýraznenia obrysov, ktorá zvýrazní obrys zaostrených oblastí počas snímania pomocou manuálneho zaostrovania alebo priameho manuálneho zaostrovania.

  1. MENU → (Focus) → [Peaking Display] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Peaking Display:
Nastaví sa možnosť zobrazenia zvýraznenia obrysov. ([On] / [Off])
Peaking Level:
Nastaví sa úroveň zvýraznenia zaostrených oblastí. ([High] / [Mid] / [Low])
Peaking Color:
Nastaví sa farba, ktorá sa použije na zvýraznenie zaostrených oblastí. ([Red] / [Yellow] / [Blue] / [White])

Poznámka

  • Keďže výrobok rozpozná ostré oblasti ako zaostrené, účinok zvýraznenia obrysov sa bude líšiť v závislosti od daného objektu a objektívu.
  • Obrys zaostrených rozsahov sa nezvýrazní pri zariadeniach pripojených prostredníctvom HDMI.