Indikátor počas snímania so stupňovaním

Hľadáčik

Stupňovanie okolitého osvetlenia*
3 zábery posunuté v krokoch po 0,3 EV
Korekcia expozície ±0,0 EV

Monitor (Display All Info. alebo Histogram)

Stupňovanie okolitého osvetlenia*
3 zábery posunuté v krokoch po 0,3 EV
Korekcia expozície ±0,0 EV

Stupňovanie záblesku
3 zábery posunuté v krokoch po 0,7 EV
Korekcia zábleskovej expozície -1,0 EV

Monitor (For viewfinder)

Stupňovanie okolitého osvetlenia* (horný indikátor)
3 zábery posunuté v krokoch po 0,3 EV
Korekcia expozície ±0,0 EV

Stupňovanie záblesku (spodný indikátor)
3 zábery posunuté v krokoch po 0,7 EV
Korekcia zábleskovej expozície -1,0 EV

*Okolité osvetlenie: všeobecný pojem pre iné osvetlenie ako z blesku, vrátane prirodzeného osvetlenia, elektrickej žiarovky a osvetlenia žiarivkami. Zatiaľ čo svetlo z blesku na chvíľu zablysne, okolité osvetlenie je konštantné, takže tento druh osvetlenia sa nazýva „okolité osvetlenie“.

Rada

  • Počas snímania so stupňovaním sa nad/pod indikátorom stupňovania zobrazia informačné indikátory rovnajúce sa počtu záberov, ktoré sa majú nasnímať.
  • Po spustení samostatného snímania so stupňovaním budú tieto informačné indikátory postupne po jednom miznúť tak, ako fotoaparát sníma zábery.