Aspect Ratio

statický záber

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Aspect Ratio] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

3:2:
Rovnaký zobrazovací pomer ako pri 35 mm filme
4:3:
Zobrazovací pomer je 4:3.
16:9:
Zobrazovací pomer je 16:9.
1:1:
Zobrazovací pomer je 1:1.