Dostupné záznamové časy

V tabuľke nižšie sú uvedené približné celkové záznamové časy s použitím pamäťovej karty naformátovanej v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.

(h (hodina), min (minúta))

File Format Rec Frame Rate Record Setting Pamäťová karta SD Pamäťová karta CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
XAVC HS 4K 60p/50p 200M 35 min 70 min 40 min 1 h 25 min
150M 45 min 1 h 35 min 55 min 1 h 50 min
100M 1 h 10 min 2 h 20 min 1 h 20 min 2 h 50 min
75M 1 h 30 min 3 h 1 h 40 min 3 h 40 min
45M 2 h 20 min 4 h 50 min 2 h 40 min 5 h 40 min
XAVC S 4K 60p/50p 200M 35 min 1 h 10 min 40 min 1 h 25 min
150M 45 min 1 h 35 min 55 min 1 h 50 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 10 min 4 h 30 min 2 h 30 min 5 h 10 min
25M 3 h 50 min 7 h 50 min 4 h 30 min 9 h 10 min
XAVC S-I 4K 60p/50p 600M/500M 10 min 25 min 10 min 25 min
XAVC S-I HD 60p/50p 222M/185M 30 min 1 h 5 min 35 min 1 h 15 min

Záznamové časy, keď sa [Proxy Recording] nastaví na [Off].

 • Uvedené hodnoty predstavujú dostupné záznamové časy pri použití pamäťovej karty Sony.
 • Trvanie času dostupného pre snímanie videozáznamu sa mení v závislosti od formátu súboru/nastavení snímania pre videozáznamy, pamäťovej karty, teploty okolia, prostredia siete Wi-Fi, stavu fotoaparátu pred spustením snímania a stavu nabitia batérie.
  Maximálny čas nepretržitého snímania pre jednu reláciu snímania videozáznamu je približne 13 hodín (limit vyplývajúci z technických parametrov výrobku).

Poznámka

 • Dostupný záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože tento fotoaparát je vybavený funkciou VBR (Variable Bit-Rate (premenlivá prenosová rýchlosť)), ktorá automaticky prispôsobuje kvalitu obrazu v závislosti od snímanej scény. Keď snímate rýchlo sa pohybujúci objekt, obraz bude jasnejší, ale dostupný záznamový čas bude kratší, pretože sa na záznam vyžaduje viac pamäte. Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok snímania, snímaného objektu alebo nastavení kvality/veľkosti obrazu.


Poznámky týkajúce sa nepretržitého snímania videozáznamu

 • Snímanie videozáznamu s vysokou kvalitou a nepretržité snímanie vysokou rýchlosťou vyžadujú veľké množstvo energie. A preto, ak budete pokračovať v snímaní, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši, a to predovšetkým teplota obrazového snímača. V takýchto prípadoch sa fotoaparát automaticky vypne, pretože povrch fotoaparátu sa zohrial na vysokú teplotu, alebo vysoká teplota ovplyvňuje kvalitu záberov či vnútorný mechanizmus fotoaparátu.
 • Trvanie času dostupného pre nepretržité snímanie videozáznamov, keď fotoaparát sníma s východiskovými nastaveniami po vypnutí napájania na chvíľu, je nasledovné. Tieto hodnoty uvádzajú nepretržitý čas, odkedy začne fotoaparát snímať až do jeho zastavenia snímania.

  Keď sa [Auto Power OFF Temp.] nastaví na [Standard]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Teplota okolia: 25 °C Približne 30 minút Približne 30 minút
  Teplota okolia: 40 °C Približne 30 minút Približne 30 minút


  Keď sa [Auto Power OFF Temp.] nastaví na [High]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Teplota okolia: 25 °C Približne 120 minút Približne 90 minút
  Teplota okolia: 40 °C Približne 90 minút Približne 60 minút


  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; keď sa fotoaparát nepripojí prostredníctvom Wi-Fi; keď sa použije pamäťová karta CFexpress Type A; keď je monitor otvorený)
  4K: XAVC S 4K (60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; keď sa fotoaparát nepripojí prostredníctvom Wi-Fi; keď sa použije pamäťová karta CFexpress Type A; keď je monitor otvorený)

 • Dĺžka času dostupného pri snímaní videozáznamov sa mení podľa teploty, formátu súboru/nastavenia snímania pre videozáznamy, prostredia siete Wi-Fi alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak často meníte kompozíciu záberov alebo snímate zábery po zapnutí napájania, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši a dostupný záznamový čas sa skráti.
 • Ak sa zobrazí ikona (Výstraha prehriatia), znamená to, že sa zvýšila teplota fotoaparátu.
 • Ak fotoaparát preruší snímanie videozáznamu kvôli vysokej teplote, nechajte ho na určitý čas s vypnutým napájaním. Snímanie spustite po úplnom poklese teploty vnútri fotoaparátu.
 • Ak budete dodržiavať nasledujúce body, budete môcť snímať videozáznamy dlhší čas.
  • Chráňte fotoaparát pred priamym slnečným svetlom.
  • Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.