Self-timer(Cont)

statický záber

Nasníma sa určený počet záberov pomocou samospúšte po uplynutí určeného počtu sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte. Môžete vybrať najlepší záber z viacerých záberov.

  1. Stlačte / (Drive Mode) na ovládacom koliesku → [Self-timer(Cont)].
    • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

    Kontrolka samospúšte začne blikať, ozve sa zvuková signalizácia a zábery sa zhotovia po uplynutí určeného počtu sekúnd. Nepretržite sa zhotoví určený počet záberov.

Podrobnosti položky ponuky

Napríklad, tri zábery sa nasnímajú po uplynutí 10 sekúnd po stlačení tlačidla spúšte, keď je zvolená možnosť [Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.].

Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.
Self-timer(Cont.): 10 Sec. 5 Img.
Self-timer(Cont.): 5 Sec. 3 Img.
Self-timer(Cont.): 5 Sec. 5 Img.
Self-timer(Cont.): 2 Sec. 3 Img.
Self-timer(Cont.): 2 Sec. 5 Img.

Rada

  • Opätovným stlačením tlačidla spúšte alebo stlačením / (Drive Mode) na ovládacom koliesku zastavíte odpočítavanie samospúšte.
  • Stlačením / (Drive Mode) na ovládacom koliesku a voľbou (Single Shooting) zrušíte samospúšť.