Zachytenie štandardnej bielej farby na nastavenie vyváženia bielej farby (vlastné vyváženie bielej farby)

statický záber, videozáznam

V scéne, v ktorej sa okolité osvetlenie skladá z viacerých typov zdrojov svetla, sa odporúča použiť používateľské vyváženie bielej farby, aby sa presne reprodukovala biela farba.Zaregistrovať môžete 3 nastavenia.

 1. MENU (Exposure/Color) → [White Balance][White Balance] → Zvoľte niektorú z možností [Custom 1][Custom 3] a potom stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska.
 2. Zvoľte (nastavenie vlastného vyváženia bielej farby) a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Výrobok podržte tak, aby biela oblasť úplne zakrývala rámček zachytenia vyváženia bielej farby a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Po tom, ako sa ozve zvuková signalizácia uzávierky, zobrazia sa kalibrované hodnoty (farebná teplota a farebný filter).
  • Polohu rámčeka zachytenia vyváženia bielej farby môžete nastaviť stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Po zachytení štandardnej bielej farby môžete zobraziť obrazovku jemného nastavenia stlačením pravej strany ovládacieho kolieska. Podľa potreby môžete jemne nastaviť farebné tóny.
  • V nasledujúcich prípadoch sa nebude ozývať žiadny zvuk uzávierky.
   • V režime snímania videozáznamov
   • Keď je [Silent Mode] nastavený na [On]
   • Keď je [Shutter Type] nastavený na [Electronic Shutter]
 4. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Zaregistrujú sa kalibrované hodnoty. Monitor sa vráti do zobrazenia MENU, pričom sa v pamäti uchová zapamätané používateľské nastavenie vyváženia bielej farby.
  • Zaregistrované nastavenie vlastného vyváženia bielej farby zostane uložené v pamäti až do prepísania iným nastavením.

Poznámka

 • Hlásenie [Capturing of the custom WB failed.] znamená, že sa daná hodnota nachádza v nečakanom rozsahu, napríklad vtedy, keď sú farby objektu príliš živé. Môžete zaregistrovať nastavenie v tomto bode, ale odporúča sa, aby ste vyváženie bielej farby nastavili znova. Keď sa nastaví chybná hodnota, farba indikátora (nastavenie vlastného vyváženia bielej farby) sa v zobrazení informácií o snímaní zmení na oranžovú. Tento indikátor sa zobrazí bielou farbou, keď sa nastavená hodnota nachádza v očakávanom rozsahu.
 • Ak pri zachytávaní základnej bielej farby použijete blesk, vlastné vyváženie bielej farby sa zaregistruje aj s osvetlením z blesku. Nezabudnite použiť blesk vždy, keď snímate s vyvolanými nastaveniami, ktoré sa zaregistrovali s bleskom.