Gamma Disp. Assist Typ.

statický záber, videozáznam

Zvolí sa typ konverzie pre [Gamma Display Assist].

 1. MENU (Setup) → [Display Option][Gamma Disp. Assist Typ.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
 • Zobrazia sa zábery s nasledujúcimi efektmi podľa gamma alebo režimu farieb nastavených v [Picture Profile].
  • Keď sa gamma nastaví na [S-Log2]: [S-Log2→709(800%)]
  • Keď sa gamma nastaví na [S-Log3]: [S-Log3→709(800%)]
  • Keď sa gamma nastaví na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3] a režim farieb sa nastaví na [BT.2020]: [HLG(BT.2020)]
  • Keď sa gamma nastaví na [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3] a režim farieb sa nastaví na [709]: [HLG(709)]
 • Zobrazia sa zábery s efektom [HLG(BT.2020)] pri snímaní statických záberov HLG s [HLG Still Image] nastaveným na [On].
 • Zobrazia sa zábery s efektom [S-Log3→709(800%)] pri vysielaní videozáznamov RAW do iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI počas snímania videozáznamov.
S-Log2→709(800%):
Zobrazia sa zábery s gama S-Log2, ktoré reprodukujú kontrast ekvivalentný ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Zobrazia sa zábery s gama S-Log3, ktoré reprodukujú kontrast ekvivalentný ITU709 (800%).
HLG(BT.2020):
Zobrazia sa zábery po úprave kvality obrazu monitora alebo hľadáčika na kvalitu, ktorá je takmer rovnaká ako v prípade, keď sa zábery zobrazujú na monitore kompatibilnom s [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
Zobrazia sa zábery po úprave kvality obrazu monitora alebo hľadáčika na kvalitu, ktorá je takmer rovnaká ako v prípade, keď sa zábery zobrazujú na monitore kompatibilnom s [HLG(709)].

Rada

 • Ak priradíte [Gamma Disp. Assist Typ.] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting], budete môcť prepnúť nastavenie [Gamma Disp. Assist Typ.] po každom stlačení priradeného tlačidla.

Poznámka

 • Keď sa [Gamma Display Assist] nastaví na [Auto] počas prehrávania, na záber sa použije efekt nasledovne:
  • Pri prehrávaní videozáznamu zaznamenaného s [HLG], [HLG1], [HLG2] alebo [HLG3]: Zobrazí sa záber s efektom [HLG(BT.2020)] alebo [HLG(709)] v závislosti od režimu farieb.
  • Pri zobrazení statického záberu HLG nasnímaného s [HLG Still Image] nastaveným na [On]: Zobrazí sa záber s efektom [HLG(BT.2020)].
  • Pri prehrávaní videozáznamu RAW vysielaného do iného zariadenia pripojeného prostredníctvom HDMI: Zobrazí sa záber s efektom [S-Log3→709(800%)].
  V ostatných situáciách sa videozáznamy zobrazia podľa nastavenia gama a nastavenia režimu farieb v [Picture Profile].