Spot Metering Point (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastavenie možnosti koordinácie polohy bodového merania s oblasťou zaostrovania, keď sa [Focus Area] nastaví na nasledujúce parametre:

 • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
 • [Expand Spot]
 • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
 • [Tracking: Expand Spot]

 1. MENU (Exposure/Color) → [Metering][Spot Metering Point] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Center:
Poloha bodového merania sa nebude koordinovať s oblasťou zaostrovania, ale sa bude vždy merať jas v strede.
Focus Point Link:
Poloha bodového merania sa bude koordinovať s oblasťou zaostrovania.

Poznámka

 • Aj keď sa poloha bodového merania koordinuje s polohou spustenia [Tracking], nebude sa koordinovať so sledovaním objektu.
 • Keď sa [Focus Area] nastaví na nasledujúce parametre, poloha bodového merania sa uzamkne do stredu.
  • [Wide]
  • [Zone]
  • [Center Fix]
  • [Tracking: Wide]/[Tracking: Zone]/[Tracking: Center Fix]