Sending Target (zástupné videozáznamy)

Pri prenose videozáznamu do smartfónu pomocou funkcie [Send to Smartphone] môžete nastaviť to, či sa bude prenášať zástupný vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením a nízkou prenosovou rýchlosťou alebo pôvodný videozáznam s vysokou prenosovou rýchlosťou.

  1. MENU → (Network) → [Transfer/Remote][Sending Target] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Proxy Only:
Prenesú sa len zástupné vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením.
Original Only:
Prenesú sa len pôvodné videozáznamy.
Proxy & Original:
Prenesú sa zástupné vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením aj pôvodné videozáznamy.