Používanie predného ovládača a zadného ovládača

Predný ovládač (A) alebo zadný ovládač (B) môžete použiť na rýchlu zmenu hodnôt nastavení v nasledujúcich prípadoch:

  • Keď chcete upraviť hodnotu clony alebo rýchlosť uzávierky.
  • Keď chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu počas snímania.

Počas prehliadania si môžete prezerať zábery otáčaním týchto ovládačov.

Vyobrazenie polôh predného ovládača a zadného ovládača

Môžete tiež použiť funkciu [My Dial Settings] na priradenie vlastných požadovaných funkcií prednému ovládaču/zadnému ovládaču a podľa potreby vyvolať tieto funkcie.