e-Front Curtain Shut.

statický záber

Funkcia elektronickej uzávierky s prvou lamelou skráti časové oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte a spustením uzávierky.

  1. MENU (Shooting) → [Shutter/Silent][e-Front Curtain Shut.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa funkcia elektronickej prvej lamely elektronickej uzávierky.
Off:
Funkcia elektronickej prvej lamely elektronickej uzávierky sa nepoužije.

Poznámka

  • Keď snímate pri vysokých rýchlostiach uzávierky s pripojeným objektívom s veľkou clonou, kvôli mechanizmu uzávierky môže dôjsť k orezaniu nezaostreného kruhu vytvoreného efektom rozostrenia. Ak k tomu dôjde, nastavte [e-Front Curtain Shut.] na možnosť [Off].
  • Keď sa používa objektív od iného výrobcu (vrátane objektívov Minolta/Konica-Minolta), nastavte túto funkciu na [Off]. Ak nastavíte túto funkciu na [On], správna expozícia sa nenastaví, alebo bude jas záberu nerovnomerný.
  • Ak snímate pri vysokých rýchlostiach uzávierky, jas záberu môže byť v závislosti od prostredia snímania nerovnomerný. V takýchto prípadoch nastavte [e-Front Curtain Shut.] na [Off].