Select Image Jump Dial

Počas prehliadania môžete preskakovať medzi zábermi. Táto funkcia je užitočná, keď chcete nájsť niektorý z mnohých zaznamenaných záberov. Môžete tiež rýchlo nájsť chránené zábery alebo zábery nastavené s určitým hodnotením.Priraďte túto funkciu prednému ovládaču alebo zadnému ovládaču.

  1. MENU(Playback) → [Playback Option][Select Image Jump Dial] → požadovaná položka.

Podrobnosti položky ponuky

Front dial:
Použite predný ovládač na preskočenie medzi zábermi.
Rear dial:
Použite zadný ovládač na preskočenie medzi zábermi.