ISO Range Limit (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Môžete obmedziť rozsah citlivosti ISO, keď sa citlivosť ISO nastavuje manuálne.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure][ISO Range Limit][Minimum] alebo [Maximum] a zvoľte požadované hodnoty.

Spôsob nastavenia rozsahu pre [ISO AUTO]

Ak chcete nastaviť rozsah citlivosti ISO, ktorá sa nastavuje automaticky v režime [ISO AUTO], zvoľte MENU → (Exposure/Color) → [Exposure][ISO][ISO AUTO] a potom stlačením pravej strany ovládacieho kolieska zvoľte [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Poznámka

  • Hodnoty citlivosti ISO mimo určený rozsah sa stanú nedostupnými. Ak chcete zvoliť hodnoty citlivosti ISO mimo určený rozsah, resetujte [ISO Range Limit].
  • Dostupný rozsah citlivosti ISO sa mení v závislosti od nastavenia pre [Gamma] v rámci [Picture Profile].