Privádzanie napájania z elektrickej zásuvky

Použite AC adaptér atď. na snímanie a prehliadanie záberov počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky. Týmto sa ušetrí energia akumulátora fotoaparátu.

Odporúčame použiť zariadenie USB-PD (Prívod napájania prostredníctvom USB), ktoré je kompatibilné s výstupom 9 V/3 A.

 1. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
  • Fotoaparát sa neaktivuje, ak je akumulátor úplne vybitý. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
 2. Pripojte USB kábel ku konektoru USB Type-C na fotoaparáte.
 3. Pripojte ho k elektrickej zásuvke pomocou AC adaptéra atď.
 4. Zapnite fotoaparát.
  • Na monitore sa objaví ikona (), ktorá znamená, že sa privádza napájanie prostredníctvom USB, a spustí sa napájanie.

Poznámka

 • Napájanie prostredníctvom USB nie je možné privádzať z Multi/Micro USB koncovky. Na napájanie použite konektor USB Type-C.
 • Pokiaľ je zapnuté napájanie, batéria sa nebude nabíjať, aj keď je fotoaparát pripojený k AC adaptéru atď.
 • Za určitých podmienok sa napájanie môže dodatočne privádzať z batérie, aj keď používate AC adaptér atď.
 • Nevyberajte akumulátor počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky. Ak vyberiete akumulátor, fotoaparát sa vypne.
 • USB kábel pripájajte k fotoaparátu alebo odpájajte od fotoaparátu len vtedy, pokiaľ je vypnutý fotoaparát.
 • V závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora sa môže čas nepretržitého snímania skrátiť počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky.
 • Pri použití mobilnej nabíjačky ako zdroja napájania sa pred použitím uistite, že je úplne nabitá. Rovnako dávajte pozor na stav nabitia mobilnej nabíjačky počas používania.
 • Činnosť nie je možné zaručiť so všetkými externými zdrojmi napájania.