Wind Noise Reduct.

videozáznam

Nastavenie možnosti potlačenia šumu vetra odfiltrovaním nízkofrekvenčného zvuku vstupného zvukového signálu zo vstavaného mikrofónu.

  1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Wind Noise Reduct.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Potlačí sa šum vetra.
Off:
Šum vetra sa nepotlačí.

Poznámka

  • Nastavenie tejto položky na možnosť [On] tam, kde vietor nefúka dostatočne silno, môže spôsobiť, že normálny zvuk sa zaznamená s príliš nízkou hlasitosťou.
  • Pri použití externého mikrofónu (predáva sa osobitne) nebude funkcia [Wind Noise Reduct.] pracovať.