Recover Image DB (statický záber/videozáznam)

Ak boli obrazové súbory spracovávané v počítači, môžu sa vyskytnúť problémy s obrazovým databázovým súborom. V takomto prípade sa zábery na pamäťovej karte prostredníctvom tohto výrobku nezobrazia. Ak dôjde k takýmto problémom, opravte daný súbor pomocou [Recover Image DB].

Zábery zaznamenané na pamäťovú kartu sa pomocou [Recover Image DB] neodstránia.

  1. MENU (Shooting) → [Media][Recover Image DB] → požadovaný slot na pamäťovú kartu → [Enter].

Poznámka

  • Ak je akumulátor úplne vybitý, obrazové databázové súbory sa nedajú opraviť. Použite dostatočne nabitý akumulátor.