Touch Operation

statický záber, videozáznam

Nastaví sa možnosť aktivácie dotykových úkonov na monitore.

  1. MENU (Setup) → [Touch Operation][Touch Operation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Aktivujú sa dotykové úkony.
On: Playback Only:
Dotykové úkony sa aktivujú len počas prehrávania.
Off:
Dotykové úkony sa deaktivujú.