Zoom Speed (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam

Nastaví sa rýchlosť zoomu pri použití používateľského tlačidla, ktorému sa priradila funkcia [Zoom Operation (T)] / [Zoom Operation (W)]. Môže sa to nastaviť osobitne pre pohotovostný režim snímania a snímanie videozáznamu.

  1. MENU (Shooting) → [Zoom][Zoom Speed] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Fixed Speed :
Nastaví sa rýchlosť zoomu počas pohotovostného režimu snímania. (1 (Slow)8 (Fast))
Fixed Speed :
Nastaví sa rýchlosť zoomu počas snímania videozáznamu. (1 (Slow)8 (Fast))

Rada

  • Ak sa vysoká rýchlosť nastaví pre [Fixed Speed] a nízka rýchlosť sa nastaví pre [Fixed Speed], zorný uhol sa môže zmeniť rýchlo počas pohotovostného režimu snímania a pomaly počas snímania videozáznamu.
  • Nastavenie [Zoom Speed] sa použije aj pri vykonávaní úkonov priblíženia z MENU (Shooting) → [Zoom][Zoom].

Poznámka

  • Rýchlosť zoomu sa nezmení, keď použijete krúžok zoomu objektívu alebo ovládací prvok zoomu objektívu s motorovým nastavením zoomu.
  • Ak zvýšite rýchlosť zoomu, môže sa zaznamenať zvuk úkonov zoomu.