Initial Focus Mag. (videozáznam)

videozáznam

Nastaví sa počiatočná miera zväčšenia pre [Focus Magnifier] v režime snímania videozáznamov.

  1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Initial Focus Mag.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

x1.0:
Záber sa zobrazí s rovnakým zväčšením, ako je prostredie snímania.
x4.0:
Zobrazí sa 4,0-násobne zväčšený záber.