Aperture Priority

Môžete snímať úpravou clony a zmenou rozsahu zaostrovania, alebo rozostrením pozadia.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na A (Aperture Priority).
 2. Požadovanú hodnotu zvoľte otočením predného/zadného ovládača.
  • Menšie clonové číslo: Snímaný objekt je zaostrený, ale objekty pred a za snímaným objektom sú rozmazané.
   Väčšie clonové číslo: Snímaný objekt a jeho popredie aj pozadie sú zaostrené.
  • Ak hodnota clony, ktorú ste nastavili, nie je vhodná pre správnu expozíciu, rýchlosť uzávierky v prostredí snímania bude blikať. Ak k tomu dôjde, zmeňte hodnotu clony.
 3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.
  Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na získanie správnej expozície.

Poznámka

 • Jas záberu na displeji sa môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.