Zaostrenie na ľudské oči

Fotoaparát dokáže automaticky rozpoznať tváre a oči a zaostriť na oči (Eye AF). Nasledujúce vysvetlenie platí pre prípady, kde je cieľom rozpoznania človek. Rozpoznať je možné tváre maximálne 8 ľudí.

Existujú dva spôsoby na vykonávanie [Eye AF] s určitými rozdielmi medzi ich špecifikáciami. Zvoľte vhodný spôsob podľa požadovaného účelu.

Položka Funkcia [Face/Eye Prior. in AF] [Eye AF] prostredníctvom používateľského tlačidla
Vlastnosti Fotoaparát bude rozpoznávať tváre/oči s väčšou prioritou. Fotoaparát bude výlučne rozpoznávať tváre/oči.
Predbežná príprava
 • Zvoľte [Face/Eye Prior. in AF][On].
 • Zvoľte [Face/Eye Subject][Human].
[Eye AF] priraďte požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key Setting] alebo [Custom Key Setting].
Spôsob vykonávania [Eye AF] Stlačte tlačidlo spúšte do polovice. Stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Eye AF]*.
Podrobnosti funkcie
 • Keď fotoaparát rozpozná tvár alebo oko vnútri alebo okolo určenej oblasti zaostrovania, zaostrí na tvár alebo oko s väčšou prioritou.
 • Ak fotoaparát nerozpozná žiadne tváre ani oči vnútri či okolo určenej oblasti zaostrovania, zaostrí na iný rozpoznateľný objekt.
 • Fotoaparát zaostrí výlučne na tváre alebo oči kdekoľvek na displeji, a to bez ohľadu na nastavenie pre [Focus Area].
 • Fotoaparát nezaostrí automaticky na iný objekt, ak sa nikde na displeji nerozpozná tvár či oko.
Režim zaostrovania Dodrží sa nastavenie určené pomocou [Focus Mode] Dodrží sa nastavenie určené pomocou [Focus Mode]
Oblasť zaostrovania Dodrží sa nastavenie určené pomocou [Focus Area] Oblasťou zaostrovania sa dočasne stane celý displej, a to bez ohľadu na nastavenie pre [Focus Area].


* Bez ohľadu na to, či sa [Face/Eye Prior. in AF] nastaví na [On] alebo [Off], budete môcť použiť [Eye AF] prostredníctvom používateľského tlačidla počas stlačenia používateľského tlačidla, ktorému ste priradili [Eye AF].


[Eye AF] pomocou používateľského tlačidla

Funkcia Eye AF sa dá použiť na základe priradenia [Eye AF] používateľskému tlačidlu. Fotoaparát dokáže zaostriť na oči, pokiaľ držíte stlačené príslušné tlačidlo. To je užitočné vtedy, keď chcete dočasne použiť funkciu Eye AF na celý displej bez ohľadu na nastavenie pre [Focus Area].

Fotoaparát nezaostrí automaticky, ak sa nerozpoznajú žiadne tváre ani oči.

(Poznámka: Keď sa pokúsite zaostriť na oči stlačením tlačidla spúšte do polovice, fotoaparát rozpozná len tváre alebo oči vnútri alebo okolo oblasti zaostrovania určenej pomocou [Focus Area]. Ak fotoaparát nerozpozná žiadne tváre ani oči, vykoná normálne automatické zaostrenie.)

 1. MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key Setting] or [Custom Key Setting] → požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [Eye AF] danému tlačidlu.
 2. MENU (Focus) → [Face/Eye AF][Face/Eye Subject][Human].
 3. Namierte fotoaparát na tvár človeka a stlačte tlačidlo, ktorému ste priradili funkciu [Eye AF].

  Ak chcete nasnímať statický záber, stlačte tlačidlo spúšte počas stlačenia tohto tlačidla.

Spôsob zaostrovania na oči zvieraťa

Nastavte [Face/Eye Subject] na [Animal] pred snímaním. Ak je cieľ rozpoznania zviera, oči je možné rozpoznať len pri snímaní statických záberov. Zvieracie tváre sa nerozpoznajú.

Poznámka

 • Funkcia [Eye AF] nemusí pracovať uspokojivo v nasledujúcich situáciách:
  • Keď osoba má slnečné okuliare.
  • Keď ofina zakrýva oči osoby.
  • Za podmienok slabého osvetlenia alebo protisvetla.
  • Keď sú oči zatvorené.
  • Keď je daný objekt v tieni.
  • Keď nie je snímaný objekt zaostrený.
  • Keď sa snímaný objekt príliš pohybuje
  Existujú aj iné situácie, v ktorých nemusí byť možné zaostriť na oči.
 • Keď fotoaparát nedokáže zaostriť na ľudské oči, namiesto toho rozpozná a zaostrí na tvár. Fotoaparát nedokáže zaostriť na oči, keď sa nerozpoznali žiadne ľudské tváre.
 • Za určitých podmienok nemusí fotoaparát vôbec rozpoznať tváre, alebo môže omylom rozpoznať iné objekty ako tváre.